Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61DD:636C:509A:167E:8341:EB5D (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:6131:9A7:A478:6268:8734:974E
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61DD:636C:509A:167E:8341:EB5D (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:6131:9A7:A478:6268:8734:974E)
Thẻ: Lùi tất cả
Tập tất cả các đa thức của ''m'' biến <math>P(x_1,x_2,...,x_m)</math> trên vành ''K'' là một vành, ký hiệu là <math>P[x_1,x_2,...,x_m]</math>. Vành này được gọi là [[vành đa thức]].
 
=== Nghiệm của đa thức ===
Khi thay các biến <math>(x_1,x_2,...,x_m)</math> bằng bộ các giá trị <math>(c_1,c_2,...,c_m) \in K^m </math> và thực hiện các phép toán ta được kết quả là một phần tử <math> \in K^m </math>, được gọi là giá trị của đa thức tại <math>(c_1,c_2,...,c_m)</math>: