Khác biệt giữa các bản “Dối tình (phim Thái Lan)”

'''Khách mời'''
* [[Phiyada Akkraseranee]], chồng của Aom (Art Sra Jutharattanakul) và con gái (Nava Patchranant) cũng xuất hiện là khách mời
* [[Pimmada Boriruksuppakorn]] as Nucci
* Janesuda Parnto as Prae
* [[Nitidon Pomsuwan]]... ''Chính mình''
Người dùng vô danh