Khác biệt giữa các bản “Puri Hiranprueck”

|rowspan="2" | 2000 || Muang Maya
|Sóng gió hậu trường|| ดรุณันต์ ทิพย์ปิติ (แดน)
|[[Pimmada Boriruksuppakorn ]]
| rowspan="2" |CH5
|-
| Tard Ruk Taranong
| || Bantong
|[[Phutanate Hongmanop]] & [[Pimmada Boriruksuppakorn ]]
| rowspan="3" |CH5
|-
|rowspan="4" | 2009 || Ching Chang
| ||Ying
|[[Pimmada Boriruksuppakorn ]]
| rowspan="2" |CH5
|-
Người dùng vô danh