Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại”

Xử lí xong
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Xử lí xong)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Đang viết}}
<onlyinclude>{{short description|Dự án phòng chống phá hoại trên Wikipedia tiếng Việt}}
{| class="messagebox cleanup collapse" style="{{border-radius|8px}} padding:5px; width:75%; font-size:90%; valign=top;" cellpadding = 5