Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại”

n
Đã khóa “Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại”: Trang quan trọng ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
(Xử lí xong)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n (Đã khóa “Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại”: Trang quan trọng ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))