Khác biệt giữa các bản “Đắc nhân tâm”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Tóm tắt nội dung==
:Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, [[ứng xử]] và [[giao tiếp]] với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống (theo bản dịch của dịch giả [[Nguyễn Hiến Lê]]).
 
:(theo bản dịch của dịch giả [[Nguyễn Hiến Lê]])
Quyển sách gồm 6 phần, mỗi phần có nhiều chương, với các đề mục như sau: