Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
* [[Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế]] (VISTIP)
* [[Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ]]
* [[Trung tâmViện Nghiên cứu và Phát triển vùng]] (IRRD)
* [[Trung tâm Tin học|Trung tâm Công nghệ thông tin]]
* [[Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ]]