Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Quyên Thanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Lùi lại thủ công
Bà Thanh có chồng là ông [[Trương Đặng Vĩnh Phúc]] (sinh năm 1976) hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
 
Bố chồng bà Thanh là ông [[Trương Văn Sáu]] (Sáu Chương - sinh năm 1950), nguyên là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X]], nguyên Bí thư [[Tỉnh ủy Vĩnh Long]], đã nghỉ hưu năm 2010
 
Mẹ chồng bà Thanh là bà Đặng Huỳnh Mai nguyên là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam]].