Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Boson W và Z”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “W and Z bosons”)
Không có tóm lược sửa đổi
Cả hai boson '''{{SubatomicParticle|W boson}}''' là chất trung gian đã được xác minh của sự hấp thụ và phát xạ [[neutrino]] . Trong quá trình này, điện tích của boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} gây ra sự phát xạ hoặc hấp thụ electron hoặc positron, do đó gây ra sự [[biến đổi hạt nhân]] .
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
'''Boson''' '''{{SubatomicParticle|Z boson}}''' làm trung gian chuyển động lượng, spin và năng lượng khi neutrino tán xạ ''đàn hồi'' từ vật chất (một quá trình bảo toàn điện tích). Hành vi như vậy gần như phổ biến như tương tác neutrino không đàn hồi và có thể được quan sát thấy trong các buồng bong bóng khi chiếu xạ với chùm neutrino. Các boson {{SubatomicParticle|Z boson}} không tham gia vào quá trình hấp thụ hoặc phát xạ electron hoặc positron. Bất cứ khi nào một electron được quan sát là một hạt tự do mới, đột ngột chuyển động với động năng, nó được suy ra là kết quả của một neutrino tương tác trực tiếp với electron, vì hành vi này xảy ra thường xuyên hơn khi có mặt chùm neutrino. Trong quá trình này, neutrino chỉ đơn giản đập vào điện tử và sau đó phân tán ra khỏi nó, chuyển một số động lượng của neutrino cho điện tử. {{Efn|Because neutrinos are neither affected by the [[strong force]] nor the [[electromagnetic force]], and because the [[gravitational force]] between subatomic particles is negligible, such an interaction can only happen via the weak force. Since such an electron is not created from a nucleon, and is unchanged except for the new force impulse imparted by the neutrino, this weak force interaction between the neutrino and the electron must be mediated by an electromagnetically neutral, weak-force boson particle. Thus, this interaction requires a {{SubatomicParticle|Z boson0}} boson.}}
[[Thể loại:Thể loại:Mô hình Chuẩn]]