Khác biệt giữa các bản “Boson W và Z”

 
'''Boson''' '''{{SubatomicParticle|Z boson}}''' làm trung gian chuyển động lượng, spin và năng lượng khi neutrino tán xạ ''đàn hồi'' từ vật chất (một quá trình bảo toàn điện tích). Hành vi như vậy gần như phổ biến như tương tác neutrino không đàn hồi và có thể được quan sát thấy trong các buồng bong bóng khi chiếu xạ với chùm neutrino. Các boson {{SubatomicParticle|Z boson}} không tham gia vào quá trình hấp thụ hoặc phát xạ electron hoặc positron. Bất cứ khi nào một electron được quan sát là một hạt tự do mới, đột ngột chuyển động với động năng, nó được suy ra là kết quả của một neutrino tương tác trực tiếp với electron, vì hành vi này xảy ra thường xuyên hơn khi có mặt chùm neutrino. Trong quá trình này, neutrino chỉ đơn giản đập vào điện tử và sau đó phân tán ra khỏi nó, chuyển một số động lượng của neutrino cho điện tử. {{Efn|Because neutrinos are neither affected by the [[strong force]] nor the [[electromagnetic force]], and because the [[gravitational force]] between subatomic particles is negligible, such an interaction can only happen via the weak force. Since such an electron is not created from a nucleon, and is unchanged except for the new force impulse imparted by the neutrino, this weak force interaction between the neutrino and the electron must be mediated by an electromagnetically neutral, weak-force boson particle. Thus, this interaction requires a {{SubatomicParticle|Z boson0}} boson.}}
 
==Ghi chú==
<references group="lower-alpha"/>
 
==Tham khảo==
223.257

lần sửa đổi