Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Boson W và Z”

n
replaced: . → . (7), ; → ;, . <ref → .<ref, Thể loại:Thể loại: → Thể loại: (3), removed: Thể loại:Pages with unreviewed translations using AWB
n (replaced: . → . (7), ; → ;, . <ref → .<ref, Thể loại:Thể loại: → Thể loại: (3), removed: Thể loại:Pages with unreviewed translations using AWB)
'''Boson W và Z''' cùng được gọi là '''boson''' '''yếu''' hoặc nói chung là các '''boson vector trung gian''' . Những [[Hạt sơ cấp|hạt cơ bản này]] làm trung gian cho [[tương tác yếu]] ; các ký hiệu tương ứng là {{SubatomicParticle|W boson+}}, {{SubatomicParticle|W boson-}} và {{SubatomicParticle|Z boson0}} . Các boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} có [[Điện tích|điện]] tích dương hoặc âm [[Điện tích|bằng]] 1 [[điện tích]] [[Điện tích cơ bản|cơ bản]] và là [[Phản hạt|phản hạt của nhau]] . Các boson {{SubatomicParticle|Z boson0}} là trung hòa về điện và là phản hạt của chính nó . Ba hạt có [[spin]] bằng 1. Các boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} có một mômen từ, nhưng {{SubatomicParticle|Z boson0}} không có. Cả ba hạt này đều tồn tại rất ngắn, với [[chu kỳ bán rã]] khoảng {{Val|3|e=-25|u=s}}. Khám phá thực nghiệm của chúng có ý nghĩa then chốt trong việc thiết lập cái mà ngày nay được gọi là [[Mô hình chuẩn]] của [[vật lý hạt]] .
 
Các boson {{SubatomicParticle|W boson}} được đặt tên theo lực yếu (weak force). Nhà [[Nhà vật lý|vật lý]] [[Steven Weinberg]] đặt tên cho hạt bổ sung là "hạt {{SubatomicParticle|Z boson}}”, <ref name="Ref_">{{Chú thích tạp chí|last=Weinberg, S.|author-link=Steven Weinberg|year=1967|title=A Model of Leptons|url=http://cumt.edu.cn/jpkc/dxwl/zl/zl1/Physical%20Review%20Classics/particle/066.pdf|journal=Phys. Rev. Lett.|volume=19|pages=1264–1266|bibcode=1967PhRvL..19.1264W|doi=10.1103/physrevlett.19.1264}} The electroweak unification paper.</ref> và sau đó đưa ra lời giải thích rằng đó là hạt bổ sung cuối cùng mà mô hình cần. Các boson {{SubatomicParticle|W boson}} đã được đặt tên, và boson {{SubatomicParticle|Z boson}} được đặt tên vì có điện tích '''''z'''ero''. <ref name="SW1993">{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/dreamsoffinalthe00wein|title=Dreams of a Final Theory: The search for the fundamental laws of nature|last=Weinberg|first=Steven|publisher=Vintage Press|year=1993|isbn=978-0-09-922391-7|page=[https://archive.org/details/dreamsoffinalthe00wein/page/94 94]|url-access=limited}}</ref>
'''Boson W và Z''' cùng được gọi là '''boson''' '''yếu''' hoặc nói chung là các '''boson vector trung gian''' . Những [[Hạt sơ cấp|hạt cơ bản này]] làm trung gian cho [[tương tác yếu]] ; các ký hiệu tương ứng là {{SubatomicParticle|W boson+}}, {{SubatomicParticle|W boson-}} và {{SubatomicParticle|Z boson0}} . Các boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} có [[Điện tích|điện]] tích dương hoặc âm [[Điện tích|bằng]] 1 [[điện tích]] [[Điện tích cơ bản|cơ bản]] và là [[Phản hạt|phản hạt của nhau]] . Các boson {{SubatomicParticle|Z boson0}} là trung hòa về điện và là phản hạt của chính nó . Ba hạt có [[spin]] bằng 1. Các boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} có một mômen từ, nhưng {{SubatomicParticle|Z boson0}} không có. Cả ba hạt này đều tồn tại rất ngắn, với [[chu kỳ bán rã]] khoảng {{Val|3|e=-25|u=s}}. Khám phá thực nghiệm của chúng có ý nghĩa then chốt trong việc thiết lập cái mà ngày nay được gọi là [[Mô hình chuẩn]] của [[vật lý hạt]] .
 
Cả hai boson '''{{SubatomicParticle|W boson}}''' là chất trung gian đã được xác minh của sự hấp thụ và phát xạ [[neutrino]] . Trong quá trình này, điện tích của boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} gây ra sự phát xạ hoặc hấp thụ electron hoặc positron, do đó gây ra sự [[biến đổi hạt nhân]] .
Các boson {{SubatomicParticle|W boson}} được đặt tên theo lực yếu (weak force). Nhà [[Nhà vật lý|vật lý]] [[Steven Weinberg]] đặt tên cho hạt bổ sung là "hạt {{SubatomicParticle|Z boson}}”, <ref name="Ref_">{{Chú thích tạp chí|last=Weinberg, S.|author-link=Steven Weinberg|year=1967|title=A Model of Leptons|url=http://cumt.edu.cn/jpkc/dxwl/zl/zl1/Physical%20Review%20Classics/particle/066.pdf|journal=Phys. Rev. Lett.|volume=19|pages=1264–1266|bibcode=1967PhRvL..19.1264W|doi=10.1103/physrevlett.19.1264}} The electroweak unification paper.</ref> và sau đó đưa ra lời giải thích rằng đó là hạt bổ sung cuối cùng mà mô hình cần. Các boson {{SubatomicParticle|W boson}} đã được đặt tên, và boson {{SubatomicParticle|Z boson}} được đặt tên vì có điện tích '''''z'''ero''. <ref name="SW1993">{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/dreamsoffinalthe00wein|title=Dreams of a Final Theory: The search for the fundamental laws of nature|last=Weinberg|first=Steven|publisher=Vintage Press|year=1993|isbn=978-0-09-922391-7|page=[https://archive.org/details/dreamsoffinalthe00wein/page/94 94]|url-access=limited}}</ref>
 
'''Boson''' '''{{SubatomicParticle|Z boson}}''' làm trung gian chuyển động lượng, spin và năng lượng khi neutrino tán xạ ''đàn hồi'' từ vật chất (một quá trình bảo toàn điện tích). Hành vi như vậy gần như phổ biến như tương tác neutrino không đàn hồi và có thể được quan sát thấy trong các buồng bong bóng khi chiếu xạ với chùm neutrino. Các boson {{SubatomicParticle|Z boson}} không tham gia vào quá trình hấp thụ hoặc phát xạ electron hoặc positron. Bất cứ khi nào một electron được quan sát là một hạt tự do mới, đột ngột chuyển động với động năng, nó được suy ra là kết quả của một neutrino tương tác trực tiếp với electron, vì hành vi này xảy ra thường xuyên hơn khi có mặt chùm neutrino. Trong quá trình này, neutrino chỉ đơn giản đập vào điện tử và sau đó phân tán ra khỏi nó, chuyển một số động lượng của neutrino cho điện tử. {{Efn|Because neutrinos are neither affected by the [[strong force]] nor the [[electromagnetic force]], and because the [[gravitational force]] between subatomic particles is negligible, such an interaction can only happen via the weak force. Since such an electron is not created from a nucleon, and is unchanged except for the new force impulse imparted by the neutrino, this weak force interaction between the neutrino and the electron must be mediated by an electromagnetically neutral, weak-force boson particle. Thus, this interaction requires a {{SubatomicParticle|Z boson0}}&nbsp;boson.}}
Cả hai boson '''{{SubatomicParticle|W boson}}''' là chất trung gian đã được xác minh của sự hấp thụ và phát xạ [[neutrino]] . Trong quá trình này, điện tích của boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} gây ra sự phát xạ hoặc hấp thụ electron hoặc positron, do đó gây ra sự [[biến đổi hạt nhân]] .
 
'''Boson''' '''{{SubatomicParticle|Z boson}}''' làm trung gian chuyển động lượng, spin và năng lượng khi neutrino tán xạ ''đàn hồi'' từ vật chất (một quá trình bảo toàn điện tích). Hành vi như vậy gần như phổ biến như tương tác neutrino không đàn hồi và có thể được quan sát thấy trong các buồng bong bóng khi chiếu xạ với chùm neutrino. Các boson {{SubatomicParticle|Z boson}} không tham gia vào quá trình hấp thụ hoặc phát xạ electron hoặc positron. Bất cứ khi nào một electron được quan sát là một hạt tự do mới, đột ngột chuyển động với động năng, nó được suy ra là kết quả của một neutrino tương tác trực tiếp với electron, vì hành vi này xảy ra thường xuyên hơn khi có mặt chùm neutrino. Trong quá trình này, neutrino chỉ đơn giản đập vào điện tử và sau đó phân tán ra khỏi nó, chuyển một số động lượng của neutrino cho điện tử. {{Efn|Because neutrinos are neither affected by the [[strong force]] nor the [[electromagnetic force]], and because the [[gravitational force]] between subatomic particles is negligible, such an interaction can only happen via the weak force. Since such an electron is not created from a nucleon, and is unchanged except for the new force impulse imparted by the neutrino, this weak force interaction between the neutrino and the electron must be mediated by an electromagnetically neutral, weak-force boson particle. Thus, this interaction requires a {{SubatomicParticle|Z boson0}}&nbsp;boson.}}
 
==Ghi chú==
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Thể loại:Mô hình Chuẩn]]
[[Thể loại:Thể loại:Hạthình sơ cấpChuẩn]]
[[Thể loại:ThểHạt loại:Bosonsơ cấp]]
[[Thể loại:Pages with unreviewed translationsBoson]]