Khác biệt giữa các bản “Tráng công”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
* Bao Trung Tráng huyện công [[Vương Tốn (nhà Tấn)|Vương Tốn]] thời Đông Tấn (lúc đầu chỉ là Bao Trung Tráng Bá)
* Nam Thành Tráng Công [[Vương Thần Niệm]] đời [[nhà Lương]] (truy tặng, thực tế chỉ là [[Tráng hầu]], có các thụy hiệu khác là [[Trung công]] và [[Trung hầu]])
* Vũ Xương Tráng Công [[Chu Quýnh]] (sau được cải thụy hiệu là Lương Thành Trung Tráng Công) thời [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]], trước đó vào thời nhà Lương lờn lượt gọi là Tây Lăng Tráng Bá, Tây Lăng Tráng Hầu và Nguyên Long Nguyên Tráng Hầu.
* Hồ Tráng Công (hoặc Dực Tráng Công) [[Tần Quỳnh]] đời nhà Đường.
* Đông Lai Tráng Công [[Công Tôn Vũ Đạt]] đời nhà Đường.
Người dùng vô danh