Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Láng Tròn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Láng Tròn
| hình = Phường Láng Tròn.jpg
| ghi chú hình = Phường Láng Tròn trên đường phát triển
| vĩ độ = 9
| kinh độ = 105
Người dùng vô danh