Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Phong Thạnh A
| hình = Nông thôn mới Phong Thạnh A.jpg
| ghi chú hình = NôngCổng thônchào mới Phong Thạnh A
| vĩ độ = 9
| kinh độ = 105
Người dùng vô danh