Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Hành chính ==
Huyện Ba Vì có 31 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Tây Đằng]] (huyện lỵ) và 30 xã:
[[Ba Trại]], [[Ba Vì (xã), Ba Vì|Ba Vì]], [[Cẩm Lĩnh, Ba Vì|Cẩm Lĩnh]], [[Cam Thượng]], [[Châu Sơn, Ba Vì|Châu Sơn]], [[Chu Minh]], [[Cổ Đô]], [[Đông Quang, Ba Vì|Đông Quang]], [[Đồng Thái, Ba Vì|Đồng Thái]], [[Khánh Thượng, Ba Vì|Khánh Thượng]], [[Minh Châu, Ba Vì|Minh Châu]], [[Minh Quang, Ba Vì|Minh Quang]], [[Phong Vân, Ba Vì|Phong Vân]], [[Phú Châu, Ba Vì|Phú Châu]], [[Phú Cường, Ba Vì|Phú Cường]], [[Phú Đông, Ba Vì|Phú Đông]], [[Phú Phương]], [[Phú Sơn, Ba Vì|Phú Sơn]], [[Sơn Đà]], [[Tản Hồng]], [[Tản Lĩnh]], [[Thái Hòa, Ba Vì|Thái Hòa]], [[Thuần Mỹ]], [[Thụy An, Ba Vì|Thụy An]], [[Tiên Phong, Ba Vì|Tiên Phong]], [[Tòng Bạt]], [[Vân Hòa, Ba Vì|Vân Hòa]], [[Vạn Thắng, Ba Vì|Vạn Thắng]], [[Vật Lại]], [[Yên Bài]].
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Ba Vì}}
 
138

lần sửa đổi