Khác biệt giữa các bản “Linh Hầu”

(Đây là trang định hướng)
*Đông Chu [[Sái Linh hầu]]
*[[Đông Chu]] [[Tiết Linh hầu]]
*[[Bắc Ngụy]] [[Trịnh Hy|Vinh Dương Văn Linh hầu]] (ban đầu được đề xuất đặt thụy hiệu là [[Tuyên Hầu]], trước kia từng làm Bình Xương Văn Linh Nam)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh