Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liệt tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
* [[Tào Ngụy]] Cố Thủy Liệt tử [[Tư Mã Khôi]] (sau được cải phong nâng lên thành Trường Lạc [[Liệt Hầu]] (hoặc Quý Thọ Liệt hầu), đến thời [[Tây Tấn]] được phong làm Thái Nguyên [[Liệt Vương]])
* [[Đông Tấn]] Tuyên Thành Liệt Tử [[Hoàn Y]] (sau được tiến phong làm Vĩnh Tu Liệt Hầu)
* [[Bắc Ngụy]] Tân Phong Vũ Liệt Tử [[Thôi Duyên Bá]] (trước kia từng làm Đương Lợi Vũ Liệt Nam và Định Lăng Vũ Liệt Nam)
**[[Liệt Tử]] (列子) còn là sách của [[Liệt Ngữ Khấu]] (列禦寇), cũng là tôn hiệu của người đời sau gọi ông.
 
Người dùng vô danh