Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

n
dọn dẹp, replaced: TP → Thành phố
n (dọn dẹp, replaced: TP → Thành phố)
#Trường tư có ba thành phần: một bài chiếu, một bài chế và một bài biểu. Chiếu là mệnh lệnh của vua. Chế là pháp luật vua ban; và biểu là lời tâu của quan dưới báo lên vua.<ref name="Hà"/>
 
Thí sinh phải đủ điểm đỗ trường nhất và trường nhì, tức có tên yết trên bảng thì mới vào thi trường ba và trường tư.<ref name="Hà">Hà Ngại. ''Tiếng tiêu đồng, hồi ký một vị quan triều Nguyễn''. TPThành phố HCM: Nhà xuất bản Trẻ, 2014. Tr 135-41.</ref>
 
<br />
 
== Một số người đỗ Tam trường thi Hội ==
 
Đinh Phiên (1764 - 1833): đỗ Tam trường thi Hội lúc 30 tuổi (1783) làm đến Quốc sử quán Toản tu triều Lê Trịnh. Triều Nguyễn vời ra giữ chức Thị trung trực Học sĩ
 
 
==Trung Quốc==