Khác biệt giữa các bản “Liên Hội”

n
dọn dẹp, replaced: |xã → | xã (2) using AWB
n (dọn dẹp, replaced: |xã → | xã (2) using AWB)
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|
| tên = Liên Hội
| hình =
*Phía bắc giáp huyện [[Văn Lãng]] và xã Trấn Ninh.
 
Xã Liên Hội có diện tích 36,72 &nbsp;km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 3.228 người, mật độ dân số đạt 88 người/km<sup>2</sup>.<ref name="NQ818"/>
==Lịch sử==
Địa bàn xã Liên Hội hiện nay trước đây vốn là 3 xã: Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng thuộc huyện Văn Quan.
 
Trước khi sáp nhập, xã Phú Mỹ có diện tích 17,76 &nbsp;km², dân số là 853 người, mật độ dân số đạt 48 người/km². Xã Việt Yên có diện tích 8,01 &nbsp;km², dân số là 1.061 người, mật độ dân số đạt 132 người/km². Xã Vân Mộng có diện tích 10,95 &nbsp;km², dân số là 1.314 người, mật độ dân số đạt 120 người/km².
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã: Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng thành xã Liên Hội.<ref name="NQ818">[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref>