Khác biệt giữa các bản “Tổng thống Phần Lan”

n
|-style="background:#EEEEEE;"
! 2
| [[ImageHình:Relander LC.jpg|100px]]
| [[Lauri Kristian Relander]]<br><small> (1883–1942)</small>
| [[Bầu cử tổng thống Phần Lan, 1925|1925]]
|-style="background:#EEEEEE;"
! 9
| [[ImageHình:Mauno Koivisto.png|100px]]
| [[Mauno Koivisto]]<br><small> (1923–2017)</small>
| [[Bầu cử tổng thống Phần Lan, 1982|1982]]<br>[[Bầu cử tổng thống Phần Lan, 1988|1988]]