Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Trước đây, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh [[Bắc Giang]] nhưng từ năm [[1956]] thì nhập vào [[Lạng Sơn]] trực thuộc [[khu tự trị Việt Bắc]].
 
Ngày [[19 tháng 1]] năm [[1965]], thành lập thị trấn Hữu Lũng trên cơ sở tách các xóm: An Ninh, Tập Lập, Cầu Mười và khu nhà Trạm, nhà thờ cũ thuộc xóm Gai của xã Sơn Hà và các xóm Tân Mỹ, Na Đâu của xã Đồng Tân.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-NV-phe-chuan-thanh-lap-thi-tran-Huu-Lung-huyen-Huu-Lung-tinh-Lang-Son-18183.aspx Quyết định số 17-NV năm 1965]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[1989]], chuyển xã Hữu Liên từ huyện [[Chi Lăng]] về huyện Hữu Lũng quản lý.