Khác biệt giữa các bản “Tướng (vua nhà Hạ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| hình =File:Xia Dynasty pottery jar 2.jpg
| chức vị = [[Vua]] [[nhà Hạ]]
| tại vị = 2036 TCN - 2008 TCN
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Trọng Khang]]