Khác biệt giữa các bản “Chùa Tây Tạng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hiện nay, chùa Tây Tạng do Hòa thượng Thích Chơn Hạnh làm trụ trì, chăm lo sự phát triển chung của ngôi cổ tự. Số xá lợi [[Phật]] do Thiền sư Minh Tịnh thỉnh về từ đất Phật được chia làm hai phần, một mang về nghiêm thờ tại chùa Thiên Thai ở tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]], phần được lưu lại thờ phụng ở chùa Tây Tạng.
== Các đời Trụ trì ==
* Hòa thượng [[Thiền sư Minh Tịnh|Thích Nhẩn Tế]] - tức Minh Tịnh thiền sư, Tổ khai sơn chùa Tây Tạng
* Hòa thượng [[Thích Tịch Chiếu]] - Trụ trì thứ hai của Chùa
* Hòa thượng [[Thích Chơn Hạnh]] - trụ trì đương nhiệm của Chùa
!STT !!Pháp hiệu!! Tông phái!! Thời gian trụ trì
|-
|1||Hòa thượng [[Thiền sư Minh Tịnh|Thích Nhẩn Tế]] ||[[Lâm Tế tông|Thiền tông Lâm Tế]] đời thứ 40, phái Chúc Thánh đời thứ 7 || [[1928]] - [[1950]]
|-
|2||Hòa thượng [[Thích Tịch Chiếu]] ||[[Lâm Tế tông|Thiền tông Lâm Tế]] đời thứ 41, phái Chúc Thánh đời thứ 8 || [[1950]] - [[2009]]