Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin phim”

xin không thêm phần này
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(xin không thêm phần này)
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
| label25 = Doanh thu
| data25 = {{{gross|{{{doanh thu|}}}}}}
 
|label28= [[Kiểm duyệt và phân loại phim điện ảnh|Phân loại]]
|data28= {{{phân loại|}}}
|label29=[[Hệ thống phân loại phim của MPAA#Hệ thống phân loại|Phân loại MPAA]]
|data29={{{mpaa|{{{phân loại MPAA|}}}}}}
 
| rowclass30 = noprint
272.454

lần sửa đổi