Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Quảng Bình”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thời Hán, Quảng Bình thuộc quận [[Nhật Nam]]. Sau khi Champa giành được độc lập và lập nước [[Lâm Ấp]] (thuộc [[Quảng Nam]], [[Quảng Ngãi]], [[Bình Định]] ngày nay), các triều vua Champa thường vượt đèo Hải Vân tiến ra cướp phá đất Nhật Nam và Cửu Chân và họ đã làm chủ vùng đất từ đèo Ngang trở vào khi nhà Tấn (Trung Quốc) suy yếu. Từ đó Quảng Bình là vùng đất địa đầu của Champa đối với các triều đại Trung Hoa cũng như các triều đại Việt khi người Việt đã giành được độc lập.
 
Năm [[1069]], [[Lý Thánh Tông]] - vua của Đại Việt đánh Champa bắt được vua Champa đưa về Thăng Long, để được tha vua Champa đã dâng đất (Địa Ly, Bố Chính, Ma Linh) tương ứng với tỉnh Quảng Bình và các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, bắc Đông Hà, bắc Hướng Hóa của Quảng Trị ngày nay cho Đại Việt và Quảng Bình chính thức thuộc về Đại Việt từ năm 1069.
 
Thời [[Lê sơ]], Quảng Bình thuộc xứ Thuận Hoá (bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, bắc Quảng Nam ngày nay).
 
Đời [[Nhà Lê trung hưng|Lê Trung Hưng]] có tên là Tiên Bình. Năm [[1604]], đổi tên là Quảng Bình.