Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Bích Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu 2 = 15 tháng 1 năm 2015
| kết thúc 2 = nay
| trưởng chức vụ 2 = Bí thư Thành ủy
| trưởng viên chức 2 = *[[Phạm Quang Nghị]]
| phó chức vụ 2 = Bí thư Thành ủy
| phó viên chức 2 = *[[Phạm Quang Nghị]]
*[[Hoàng Trung Hải]]
*[[Vương Đình Huệ]]
| phó chức vụ 2 = Bí thư Thành ủy
| phó viên chức 2 = *[[Phạm Quang Nghị]]
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
Người dùng vô danh