Khác biệt giữa các bản “Đoan Hùng (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{tham khảo|2}}
 
==Thị trấn Đoan Hùng trước năm 1993 là xã Thọ Sơn, trước đó còn có tên gọi xã Đồng Tâm ==
 
{{sơ khai Phú Thọ}}
2

lần sửa đổi