Khác biệt giữa các bản “Đậu (họ người)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
 
==Người Việt nổi tiếng==
* [[Đậu Ngọc Xuân]], cố Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu Kinh tế Đối ngoại của Thủ tướng (nay là [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]).
* [[Đậu Minh Ngọc]], cố Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, Quảng Bình.
 
== Người Trung Quốc nổi tiếng ==
* [[Đậu Anh]], đại thần thời Tây Hán.