Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Javier Lozano Barragán”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Hồng y Javier Lozano Barragán sinh ngày 26 tháng 1 năm 1933 tại [[Toluca]], [[Mexico]]. Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, ngày 30 tháng 10 năm 1955, Phó tế Barragán, 22 tuổi, tiến đến việc được truyền chức linh mục. Cử hành nghi thức truyền chức cho tân linh mục là Tổng giám mục [[Carlo Confalonieri]], Tổng trưởng Thánh bộ Chủng viện và Đại học.<ref name="h">[http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blozano.html Javier Cardinal Lozano Barragán – President Emeritus of the Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers – Cardinal-Priest of Santa Dorotea]</ref>
 
Sau 24 năm thi hành các công việc mục vụ với thẩm quyền và cương vị của một linh mục, ngày 5 tháng 6 năm 1979, Tòa Thánh loan tin Giáo hoàng đã quyết định tuyển chọn linh mục Javier Lozano Barragán, 46 tuổi, gia nhập Giám mục đoàn Công giáo Hoàn vũ, với vị trí được bổ nhiệm là Giám mục Phụ tá [[Tổng giáo phận México]], danh nghĩa Giám mục Hiệu tòa Thinisa in Numidia. Lễ tấn phong cho vị giám mục tân cử nhanh chóng được tổ chức sau đó vào ngày 15 tháng 8 cùng năm, với phần nghi thức chính yếu được cử hành cách trọng thể bởi 3 giáo sĩ cấp cao, gồm chủ phong là Hồng [[Ernesto Corripio y Ahumada]], Tổng giám mục đô thành [[Tổng giáo phận México]]; hai vị giáo sĩ còn lại, với vai trò phụ phong, gồm có Hồng y [[Miguel Darío Miranda y Gómez]], Nguyên Tổng giám mục đô thành [[Tổng giáo phận México]] và giám mục [[José Esaúl Robles Jiménez]], giám mục chính tòa [[Giáo phận Zamora]], Michoacán.<ref name=h/> Tân giám mục chọn cho mình châmkhẩu ngônhiệu: ''TESTES RESURRECTIONIS''.<ref name=g/>
 
Sau 5 năm thực hiện công việc mục vụ với thẩm quyền cũng như nghĩa vụ của một giám mục phụ tá, ông được Tòa Thánh thuyên chuyển đến nhiệm sở mới, cụ thể đến Giáo phận Zacatecas và đảm đương vai trò Giám mục chính tòa. Thông báo về việc bổ nhiệm được Tòa Thánh công bố vào ngày 28 tháng 10 năm 1984. Sau 12 năm cai quản giáo phận, ông nộp đơn xin từ nhiệm và được Tòa Thánh chấp thuận ngày 31 tháng 10 năm 1996.<ref name=h/>