Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Túc Ý Vương]]
* Minh triều [[Chu Hữu Giai|Thân Ý Vương]]
* Minh triều [[Chu Tuấn Trượng|Đại Ý Vương]]
* [[Lưu Cầu]] [[Thượng Ý Vương]] (truy tôn)
 
Người dùng vô danh