Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

n (dọn dẹp, replaced: TP → Thành phố)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
== Một số người đỗ Tam trường thi Hội ==
[[Nguyễn Dữ]] (? - ?): thi Hội đỗ Tam trường thời Hậu Lê làm quan Tri huyện Thanh Tuyền (nay là huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Tác giả '''''Truyền kỳ mạn lục'''''
 
Đỗ Thế Giai (1709 - 1766): đỗ Tam trường thi Hội lúc 28 tuổi (1736) làm quan đến Trung Quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc Thự phủ sự Đại tư mã