Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ Tài chính”

không có tóm lược sửa đổi
(Đổi hướng đến Bộ Tài chính (Việt Nam))
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Bộ Tài chính''' là cơ quan của một [[chính phủ]], thực hiện chức năng quản lý nhà nước về [[tài chính]], ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của [[ngân sách nhà nước]], dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính...
#đổi [[Bộ_Tài_chính_(Việt_Nam)]]
 
Có thể là:
* [[Bộ Tài chính Việt Nam]]
* [[Bộ Tài chính Hoa Kỳ]]
 
{{trang định hướng}}
[[Thể_loại:Cơ quan chính phủ]]
Người dùng vô danh