Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Triều đình”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Wiki hóa}}'''Triều đình''' là nơi các quan vào chầu vua và bàn việc nước; thường dùng để chỉ cơ quan trung ương, do vua trực tiếp đứng đầu, của nhà nước quân chủ.<ref>[https://www.rung.vn/dict/vn_vn/Tri%E1%BB%81u_%C4%91%C3%ACnh Nghĩa của từ Triều đình, tra từ Triều đình là gì]</ref>
 
==Tham khảo==