Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liệt hầu (thụy hiệu)”

* [[Nhà Lương|Lương triều]] Doanh Đạo Liệt hầu [[Xương Nghĩa Chi]]
* [[Cao Ly]] Tấn Khang Khuông Liệt Hầu [[Thôi Di]]
* Minh triều Thành Văn Liệt Hầu [[Trương Gia Ngọc]] (truy tặng)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh