Khác biệt giữa các bản “Trần Sỹ Thanh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ba năm sau, lúc 36 tuổi, trước khi được điều chuyển tham gia Tỉnh ủy [[Đắk Lắk]], ông đã giữ chức Phó tổng giám đốc [[Kho bạc Nhà nước Việt Nam]].
 
Ngày [[12 tháng 11]] năm 2008, lúc 37 tuổi, ông được [[Thủ tướng]] [[Nguyễn Tấn Dũng]] phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch [[Ủy ban nhân dân|Ủy ban nhân dân]] tỉnh [[Đắk Lắk]].<ref>{{Chú thích web| url =http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/10202/0/3064/ | tiêu đề =Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 12/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ | tác giả 1 = | ngày =12/02/2008 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=Bộ Nội vụ CHXHCN Việt Nam | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Ngày [[3 tháng 10]] năm [[2010]], tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk<ref>{{Chú thích web| url =http://www.sggp.org.vn/chinhtri/tientoidhd/2010/10/239119/ | tiêu đề =Hà Giang: Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng giá trị cao | tác giả 1 = | ngày =10/04/2010 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=SGGP Online | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{Chú thích web| url =http://baodaklak.vn/channel/3482/201010/danh-sach-Ban-Chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-XV-nhiem-ky-2010-2015-1961037/ | tiêu đề =DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV (NHIỆM KỲ 2010-2015) | tác giả 1 = | ngày =10/04/2010 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=Báo Điện Tử Đắk Lắk | ngôn ngữ = }}</ref> và làm đại biểu tham dự [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI|Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI]]. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu làm [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI|Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương]], tham gia [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]