Khác biệt giữa các bản “Trần Sỹ Thanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[3 tháng 10]] năm [[2010]], tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk<ref>{{Chú thích web| url =http://www.sggp.org.vn/chinhtri/tientoidhd/2010/10/239119/ | tiêu đề =Hà Giang: Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng giá trị cao | tác giả 1 = | ngày =10/04/2010 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=SGGP Online | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{Chú thích web| url =http://baodaklak.vn/channel/3482/201010/danh-sach-Ban-Chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-XV-nhiem-ky-2010-2015-1961037/ | tiêu đề =DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV (NHIỆM KỲ 2010-2015) | tác giả 1 = | ngày =10/04/2010 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=Báo Điện Tử Đắk Lắk | ngôn ngữ = }}</ref> và làm đại biểu tham dự [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI|Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI]]. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu làm [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI|Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương]], tham gia [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
 
Ngày [[4 tháng 6]] năm 2012, lúc 41 tuổi, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy [[Bắc Giang]] nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay người tiền nhiệm là ông [[Nông Quốc Tuấn]] về giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.<ref>{{Chú thích web| url =http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=527791 | tiêu đề =Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang | tác giả 1 = | ngày =06/15/2012 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=Báo Điện Tử, Đảng Cộng sản Việt Nam | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Ngày 11 tháng 1 năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung ông vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI). Đến ngày [[13 tháng 2]] năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.