Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Windows 95”

Thêm phần ngừng hỗ trợ
(Thêm một chút trong phần cải tiến.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thêm phần ngừng hỗ trợ)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Ngừng hỗ trợ ==
Microsoft đã tuyên bố ngừng hỗ trợ mở rộng cho Win95, cũng như series Win1x, 2x, 3x, 9x (trừ [[Windows Me]], bị ngừng năm 2006), NT (trừ [[Windows 2000]], bị ngừng năm 2010) và cả ngôn ngữ lập trình huyền thoại [[MS-DOS]] vào ngày 31/12/2001. Qua đó, đến ngày 1/1/2002, những người vẫn còn dùng các hệ máy trên sẽ không nhận được bản cập nhật bảo mật nào nữa. Và các khiếu nại sẽ không được trả lời từ 2002. Nhân của Windows chuyển từ nhân nguyên khối MS-DOS thành nhân lai. MS-DOS và các phân vùng điều khiển trên Windows của nó (vd: [[COMMAND.COM]]) đều được thay thế. Giờ thay vì dùng MS-DOS để kiểm tra máy, bạn có thể dùng [[Command prompt]] thay thế. MS-DOS giờ vẫn được dùng để lập trình Windows, nhưng bây giờ chúng ta sẽ rất ít thấy chúng.
 
== Quảng bá ==
314

lần sửa đổi