Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 21 tháng 6 năm 2001, thành lập huyện [[Đắk Song]] trên cơ sở tách ra từ 2 huyện [[Đắk Nông (huyện)|Đắk Nông]] và [[Đắk Mil]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-30-2001-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dak-Nong-va-huyen-Dak-Mil-de-thanh-lap-huyen-Dak-Song-tinh-Dak-Lak-vb48023t11.aspx Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Đến cuối năm 2002, tỉnh Đắk Lắk có diện tích 1.957,64 km<sup>2</sup>, dân số 2.029.972 người, có tỉnh lị là thành phố [[Buôn Ma Thuột]] và 18 huyện: [[Buôn Đôn]], [[Cư Jút]], [[Cư M'gar]], [[Đắk Mil]], [[Đắk Nông (huyện)|Đắk Nông]], [[Đắk R'lấp|Đắk R'Lấp]], [[Đắk Song]], [[Ea H'leo]], [[Ea Kar]], [[Ea Súp]], [[Krông Ana]], [[Krông Bông]], [[Krông Búk]], [[Krông Năng]], [[Krông Nô]], [[Krông Pắc|Krông Pắk]], [[Lắk]], [[M'Đrắk]].
 
Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 22/2003/QH.11<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-2003-QH11-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-51694.aspx|tiêu đề=NGHỊ QUYẾT 22/2003/QH.11 VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH}}</ref>, [[tỉnh Đăk Lăk]] tách thành hai tỉnh mới là [[Tỉnh Đăk Lăk|Đăk Lăk]] và [[Đăk Nông]], nên số huyện giảm xuống còn 12<ref>[http://ws1.khanhhoa.gov.vn/cb/congbao.nsf/8bf16a87b77f9db3c725688300137944/85256f620062656c47256811001a43c0?OpenDocument Ban hành Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ], Trang Khánh Hòa</ref>: