Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng”

Thay cả nội dung bằng “<includeonly>{{#invoke:redirect hatnote|redirect|1}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} <!-- Categories go on the /doc subpage, and interwi…”
(Xóa khoảng cách dư)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thay cả nội dung bằng “<includeonly>{{#invoke:redirect hatnote|redirect|1}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} <!-- Categories go on the /doc subpage, and interwi…”)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<includeonly>{{#invoke:redirect hatnote|redirect|1}}</includeonly><noinclude>
{{#ifeq:{{{en|}}}|yes|{{Hatnote|<!--
{{documentation}}
-->"{{{1}}}" đổi hướng đến đây. Về {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[:{{{3}}}]]{{#ifeq:{{{4|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}.<!--
<!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. -->
-->{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{4|}}}|and||<!-- "and" is a special word, don't output "Về and, ..."
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{4}}}|1|các định nghĩa khác|{{{4}}}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]{{#ifeq:{{{6|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{6|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{6}}}|1|các định nghĩa khác|{{{6}}}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]{{#ifeq:{{{8|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{8|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{8}}}|1|các định nghĩa khác|{{{8}}}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{8}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}}}}}{{#switch:{{{1<noinclude>|REDIRECT</noinclude>}}}|REDIRECT|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3|TERM = | #default = {{#ifexist:{{{1}}}||{{main other|[[Thể loại:Bài cần trang định hướng]]}}}}}}
|{{Hatnote|Mục từ "{{#ifexist: {{{1|}}} | {{{1}}} | [[{{{1}}}]][[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|{{PAGENAME}}]] }}" dẫn đến bài này. Xin đọc về {{{3|các nghĩa khác}}} tại [[:{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }}]].}}{{#ifexist:
{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }} ||
[[Thể loại:Bài cần trang định hướng|{{PAGENAME}}]]
}}
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
[[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|*]]
[[Thể loại:Bài cần trang định hướng|*]]
[[Thể loại:Trang định hướng|*]]
[[Thể loại:Bản mẫu định hướng|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Bản mẫu đổi hướng|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Bản mẫu dùng ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Ẩn khi in]]
</noinclude>