Khác biệt giữa các bản “Tây Liêu”

| Không tồn tại
| [[Hoàng hậu Thừa Thiên của Tây Liêu|Thừa Thiên Hậu]] (承天后 Chéngtiānhòu)
| [[ơDaDa Luật Phổ Tốc Hoàn]] (耶律普速完 Yēlǜ Pǔsùwán)
| "Tây Liêu" + đế hiệu
| [[1164]]-[[1178]]
38

lần sửa đổi