Khác biệt giữa các bản “FC Dynamo Kyiv”

update
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(update)
|website = http://www.fcdynamo.kiev.ua/en/
|current =
| pattern_la1 = _dynamo1920h_dynamo2021h
| pattern_b1 = _dynamo1920h_dynamo2021h
| pattern_ra1 = _dynamo1920h_dynamo2021h
| pattern_sh1 =
| pattern_so1 = _dynamo1920h_dkyiv2021h
| leftarm1 = ffffff
| body1 = ffffff
| shorts1 = ffffff
| socks1 = ffffff
| pattern_la2 = _dynamo1920a_dynamo2021a
| pattern_b2 = _dynamo1920a_dynamo2021a
| pattern_ra2 = _dynamo1920a_dynamo2021a
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 = _dynamo1920a_dkyiv2021a
| leftarm2 = 0000ff001EC4
| body2 = 0000ff001EC4
| rightarm2 = 0000ff001EC4
| shorts2 = 0000ff001EC4
| socks2 = 0000ff001EC4
|pattern_la3 =
|pattern_b3 =
|pattern_ra3 =
|pattern_sh3 =
|pattern_so3 =
|leftarm3 =
|body3 =
|rightarm3 =
|shorts3 =
|socks3 =
}}
 
235

lần sửa đổi