Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội''' từng là một trường đại học lớn ở Việt Nam, là một trong 3 trường đại học hình thành nên [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
== LichLịch sử ==
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập năm [[1956]], là một trường đại học [[khoa học cơ bản]] đa ngành, đa lĩnh vực. Địa điểm của trường tại 19 phố Lê Thánh Tông - Hà Nội, vốn trước [[Cách mạng tháng Tám]], là địa điểm của [[Viện Đại học Đông Dương]], do [[kiến trúc sư]] [[người Pháp]] là [[Ernest Hébrard]] thiết kế năm 1926. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là ông [[Ngụy Như Kontum|Ngụy Như Kon Tum]].
 
Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm [[Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], [[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Công nghệ]], [[Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội|Trường Đại học Ngoại ngữ]], [[Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Kinh tế]] và [[Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Giáo dục]], Khoa Luật, Khoa Quốc tế và Khoa Y Dược.
 
Đại học Quốc gia Hà Nội được kế thừa từ Đại học Tổng hợp với đội ngũ giảng viên cao cấp, trình độ chuyên môn cao, đây là mái nhà chung của các GS, PGS, TS, TSKH nhiều nhất cả nước.
 
== Hiệu trưởng qua các thời kỳ (1956 - 1995) ==