Khác biệt giữa các bản “Ý Tử”

* [[Bắc Ngụy]] Bách Nhân Ý Tử [[Lý Tăng]]
* Bắc Ngụy Bá Thành Ý Tử [[Vi Trân]] (sau được tiến phong làm Bá Thành Ý Hầu)
* Tùy triều Toại Ninh Ý Tử [[Dương Đạt]] (trước từng làm Toại Ninh Ý Nam, sau được truy tặng làm Thủy An Ý Hầu, còn có những thụy hiệu khác là: [[Cung nam]], [[Cung tử]] và [[Cung hầu]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh