Khác biệt giữa các bản “Khất Phục Mộ Mạt”

không có tóm lược sửa đổi
 
| niên hiệu =Vĩnh Hoằng (永弘) 5/428-1/431
| miếu hiệu = không
| thụy hiệu = Lệ Vũ Vươngvương (厲武王)
| cha = [[Khất Phục Sí Bàn]]
| mẹ =