Khác biệt giữa các bản “Sora”

n
→‎Biến động dân số: clean up, replaced: → (50) using AWB
n (→‎top: Bot, replaced: kilômét vuông → km² using AWB)
n (→‎Biến động dân số: clean up, replaced: → (50) using AWB)
 
<timeline>
Colors=
id:lightgrey value:gray(0.9)
id:darkgrey value:gray(0.7)
id:sfondo value:rgb(1,1,1)
id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)
 
ImageSize = width:455 height:373
 
BarData=
bar:1861 text:1861
bar:1871 text:1871
bar:1881 text:1881
bar:1901 text:1901
bar:1911 text:1911
bar:1921 text:1921
bar:1931 text:1931
bar:1936 text:1936
bar:1951 text:1951
bar:1961 text:1961
bar:1971 text:1971
bar:1981 text:1981
bar:1991 text:1991
bar:2001 text:2001
 
PlotData=
color:barra width:20 align:left
bar:1861 from:0 till:12434
bar:1871 from:0 till:12137
bar:1881 from:0 till:13084
bar:1901 from:0 till:16022
bar:1911 from:0 till:17542
bar:1921 from:0 till:18076
bar:1931 from:0 till:19553
bar:1936 from:0 till:20841
bar:1951 from:0 till:23707
bar:1961 from:0 till:23656
bar:1971 from:0 till:24897
bar:1981 from:0 till:25675
bar:1991 from:0 till:26089
bar:2001 from:0 till:26029
 
PlotData=
bar:1861 at: 12434 fontsize:S text:12.434 shift:(-8,5)
bar:1871 at: 12137 fontsize:S text:12.137 shift:(-10,5)
bar:1881 at: 13084 fontsize:S text:13.084 shift:(-10,5)
bar:1901 at: 16022 fontsize:S text:16.022 shift:(-10,5)
bar:1911 at: 17542 fontsize:S text:17.542 shift:(-10,5)
bar:1921 at: 18076 fontsize:S text:18.076 shift:(-10,5)
bar:1931 at: 19553 fontsize:S text:19.553 shift:(-10,5)
bar:1936 at: 20841 fontsize:S text:20.841 shift:(-10,5)
bar:1951 at: 23707 fontsize:S text:23.707 shift:(-10,5)
bar:1961 at: 23656 fontsize:S text:23.656 shift:(-10,5)
bar:1971 at: 24897 fontsize:S text:24.897 shift:(-10,5)
bar:1981 at: 25675 fontsize:S text:25.675 shift:(-10,5)
bar:1991 at: 26089 fontsize:S text:26.089 shift:(-10,5)
bar:2001 at: 26029 fontsize:S text:26.029 shift:(-10,5)
 
TextData=
fontsize:S pos:(20,20)
text:fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia
 
</timeline>