Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hạ Hầu Anh”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(-Thể loại:Mất thập kỷ 170 TCN; ± 2 thể loại dùng HotCat)
* [[Hán thư|Hán Thư]] Thiên 41. Phàn Lý Đằng Quán Phó Cận Chu Truyện Đệ Thập.
 
[[Thể loại:Nhân vật quân sự nhà Hán]]
[[Thể loại:Người An Huy]]
[[Thể loại:Năm sinh thiếu]]
[[Thể loại:Mất 172 TCN]]
[[Thể loại:Nhân vật chính trị nhà Hán]]
[[Thể loại:Năm sinh không rõ]]
[[Thể loại:Mất thập kỷ 170172 TCN]]
[[Thể loại:NămNgười 172An TCNHuy]]
[[Thể loại:Nhân vật quân sự nhàTây Hán]]
[[Thể loại:Nhân vật chính trị nhàTây Hán]]