Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập”

n
clean up, replaced: → (7) using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n (clean up, replaced: → (7) using AWB)
{{Danh sách Vương triều Ai Cập}}
'''Vương triều thứ Hai Mươi Hai của [[Ai Cập cổ đại]]''' ('''Vương triều thứ 22''') cũng được biết đến với tên gọi '''Vương triều Bubastite''', kể từ khi các [[pharaon]] cai trị thành phố Bubastis.<ref>[http://www.academia.edu/245702/The_geographic_origins_of_the_Bubastite_Dynasty_and_possible_locations_for_the_royal_residence_and_burial_place_of_Shoshenq_I The_geographic_origins_of_the_Bubastite_Dynasty_and_possible_locations_for_the_royal_residence_and_burial_place_of_Shoshenq_I]</ref> Nó đã được thành lập bởi vua [[Shoshenq I]]. Đây là một vương triều thuộc [[Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba của Ai Cập|Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba]].
 
== Các pharaon Vương triều thứ 22 ==
| Nesitanebetashru <br>
Nesitaudjatakhet
| một vương triều độc lập trong 2 năm tại Tanis, theo ý kiến của [[Von Beckerath]]
|-
|[[Takelot I]]
|Hedjkheperre-Setepenre
|798–785 TCN
| Không rõ
|
|-
 
== Phả hệ ==
Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:
{{chart/start}}
{{chart | | | | | | | | |S|P|P|P|P|P|T}}
{{chart| |S2| |PI|y|ID| | |OE| | | | |NI|y|TA|S2=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Smendes II]]|PI=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Pinedjem II]]|ID=[[Isetemkheb D]]|OE=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon the Elder]]'''|NI=[[Nimlot A]]|TA=Tentsepeh A}}
{{chart|border=0| | | | | | | | |!| | | | | | |:| |F|~|~|~|~|~|~|t|~|~|~|thr|thr='''''[[Twenty-first Dynasty of Egypt]]'''''}}
{{chart| | | | | | | |P2| | | | |SA|:| |KA|y|SI| | |P2=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Psusennes II]]'''|SA=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Siamun]]'''|SI=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq I]]'''|KA=[[Karomama A]]|}}
{{chart|~|~|~|~|~|~|~|~|t|~|~|~|~|~|~|~|~|J| | | | |!| |`|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |}}
{{chart| | | | | | | |MB|~|~|~|~|~|~|y|~|~|~|~|OI|~|~|~|~|~|y|TK| |IU|OI=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon I]]'''|MB=[[Maatkare B]]|TK=[[Tashedkhonsu]]|IU=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Iuput]]}}
{{chart|border=0| | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |S|P|^|-|v|-|-|-|.|`|-|-|.| | | | | | |}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |SC| |SII| |IU| |S3| |TI|SC=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq C]]'''|SII=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq II]]'''|IU=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Iuwelot]]|S3=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Smendes III]]|TI=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Takelot I]]'''}}