Khác biệt giữa các bản “Windsor, Ontario”

n
→‎Khí hậu: clean up, replaced: → (47) using AWB
n (→‎Khí hậu: clean up, replaced: → (47) using AWB)
|year record high C = 40.2
| Jan high C = −0.3
| Feb high C = 1.1
| Mar high C = 6.7
| Apr high C = 14.1
| May high C = 20.4
| Sep high C = 22.9
| Oct high C = 15.8
| Nov high C = 8.8
| Dec high C = 2.0
|year high C = 14.4
| Jan mean C = −3.8
| Feb mean C = −2.6
| Mar mean C = 2.3
| Apr mean C = 8.9
| May mean C = 15.0
| Jun mean C = 20.5
| Sep mean C = 17.9
| Oct mean C = 11.3
| Nov mean C = 5.1
| Dec mean C = −1.2
|year mean C = 9.9
| Jan low C = −7.3
| Feb low C = −6.3
| Mar low C = −2.2
| Apr low C = 3.7
| May low C = 9.5
| Jun low C = 15.3
| Jul low C = 17.9
| Aug low C = 17.1
| Sep low C = 12.8
| Oct low C = 6.7
| Nov low C = 1.4
| Dec low C = −4.3
|year low C = 5.4
| Jan record low C = −29.1
| Feb record low C = −23.4
| Mar record low C = −19.7
| Apr record low C = −9.5
| May record low C = −2.8
| Jun record low C = 2.8
| Jul record low C = 5.6
| Aug record low C = 5.2
| Sep record low C = −1.1
| Oct record low C = −5.0
| Nov record low C = −15.6
| Dec record low C = −23.4
| Mar chill = −27.5
| Apr chill = −18.0
| May chill = −7.5
| Jun chill = 0.0
| Jul chill = 0.0
| Aug chill = 0.0
| Sep chill = 0.0
| Oct chill = −11.0
| Nov chill = −25.2
| Feb snow cm = 30.5
| Mar snow cm = 20.9
| Apr snow cm = 5.8
| May snow cm = 0.0
| Jun snow cm = 0.0
| Jul snow cm = 0.0
| Aug snow cm = 0.0
| Sep snow cm = 0.0
| Oct snow cm = 0.6
| Nov snow cm = 5.5
| Dec snow cm = 28.8
|year snow cm = 129.3
|year precipitation days =149.5
| unit rain days = 0.2 mm
| Jan rain days = 6.6
| Feb rain days = 5.6
| Mar rain days = 9.0
| Apr rain days = 12.6
| May rain days = 12.5
| Oct rain days = 11.5
| Nov rain days = 11.0
| Dec rain days = 8.4
|year rain days =120.0
| unit snow days = 0.2 cm
| Jan snow days = 12.3
| Feb snow days = 9.4
| Mar snow days = 6.6
| Apr snow days = 2.2
| May snow days = 0.0
| Jun snow days = 0.0
| Jul snow days = 0.0
| Aug snow days = 0.0
| Sep snow days = 0.0
| Oct snow days = 0.37
| Nov snow days = 3.0
| Dec snow days = 10.1
|year snow days = 44.0