Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
'''Bình Hầu''' ([[chữ Hán]]: 平侯) là [[thụy hiệu]] hoặc [[tước hiệu]] của một số vị [[quân chủ]] và [[phiên vương]] trong [[lịch sử]] [[khu vực]] [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
 
==DanhThụy sáchhiệu==
* Tây Chu [[Tiết Bình hầu]]
* Đông Chu [[Kỷ Bình hầu]]
* [[Tào Ngụy]] Lâm Tứ Bình Hầu [[Tư Mã Giám]] (sang thời Tây Tấn được cải phong làm Nhạc An Bình Vương)
* Tây Tấn Xương Vũ Bình Hầu [[Tư Mã Hồng]] (sau được tiến phong thành Hà Gian Bình Vương, thời Tào Ngụy chỉ là Tương Bôn Bình Nam)
==Tước hiệu==
 
*Bình Hầu là tước hiệu của [[Công Sư Hỷ]] thời Tây Hán, cả thảy truyền được 3 đời.
==Xem thêm==
* [[Bình Đế]]
Người dùng vô danh