Khác biệt giữa các bản “Alfredo Di Stéfano”

Đã lùi lại sửa đổi 63721676 của Lê Nguyễn Quỳnh Như (thảo luận) Một số bản mẫu chưa có phiên bản tiếng Việt.
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6205:85C7:6039:1B0B:B6AC:40B6 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Lê Nguyễn Quỳnh Như)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Đã lùi lại sửa đổi 63721676 của Lê Nguyễn Quỳnh Như (thảo luận) Một số bản mẫu chưa có phiên bản tiếng Việt.)
Thẻ: Lùi sửa
| birth_date = {{Ngày sinh|1926|7|4|df=yes}}
| birth_place = [[Buenos Aires]], [[Argentina]]
|death_date = {{Ngày7 mấttháng and7, age|2014|7|7|1926|7|4|df=yes}}
|death_place = [[Madrid]], [[Tây Ban Nha]]
| position = [[Tiền đạo (bóng đá)|Tiền đạo]]